סובב אופיר ה - 6

08/05/2015
מוזמנים גם לדף הפייסבוק "סובב אופיר": 
https://www.facebook.com/sovevofir