Carmel Challenge 2017

08/04/2017לשאלות בנושא המסלולים והתחרות
ניתן לפנות במייל 
carmelchallenge1@gmail.com

פניות בנושא ההרשמה, שינוי פרטים אישיים או ביטול 
יש לשלוח
 דרך הטופס הבא בלבד: https://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx


מדיניות הביטולים: ניתן להודיע על ביטול השתתפות ולקבל זיכוי על התשלום בניכוי דמי ביטול של 30 ש"ח עד לתאריך 3/4/2017 בשעה 12:00.
הפניה באמצעות הטופס בלבד.
עמלת שינוי מקצה - 19 ש"ח.