סובב איגודן 2016

27/04/2016מקצה

שעת זינוק

קטגוריה

מספר הקפות

מרחק

הערות

עלית

10:15

19+

 

 

נעילת הילוכים גוניורס 7.93

גוניורס

18

72

פרו\ עלית נשים

10:17


19+

13

52

 

 

         

 

 

 

 


ספורט גברים \נשים

08:00

19-29

 

 

 

30+

9

36

 

40+

 

 

 

50+

 

 

 

גוניורס בנות\קדטים\קדטיות

08:01

17-18\ 15-16

9

36

נעילת הילוכים גוניורס 7.93\ נעילת הילוכים קדטים 7.01

לוחמי סוף שבוע גברים\נשים

 

19-29

7

 

 

08:02

30+

 

28

 

 

40+

 

 

 

 

50+

 

 

 

 

60+

 

 

 

 

70+

 

 

 

ילדים/ות

09:30

13-14

3

12

ניתן לרכב עם אופני הרים

אפרוחים/יות

09:31

11-12

2

8

ניתן לרכב עם אופני הרים

קטקטים/יות

09:32

9-10

1

4

ניתן לרכב עם אופני הרים

במידה ויזנקו במקצי הקטקטים, האפרוחים או הילדים יותר מחמישה רוכבים  שירכבו על אופני הרים יתקיים פודיום נפרד וחלוקת מדליות למקצה זה בנפרד.

"ההרשמה לקטגוריות העלית והמסטרס פרו פתוחה לחברי איגוד בלבד
רוכבים שאינם חברי איגוד יכולים להירשם לקטגוריות הגילאים בלבד.
כמו כן יש לשלוח בדיקה ארגומטרית וביטוח למייל Doronmtb@gmail.com.
רוכב שנרשם ולא שלח מסמכים עד לסיום ההרשמה, הרשמתו לא תקלט!"