סובב איגודן 2018

05/04/2018

מדיניות ביטולים: 

בקשות שינוי או ביטול יש למלא על גבי הטופס הבא: https://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx

עד 5 ימים לפני האירוע. לא ינתנו החזרים משום סוג לאחר מועד זה.

עמלת שינוי או ביטול: 19 ש"ח.

תקנון האיגוד באתר איגוד האופניים >> 

עלון האירוע
תקנון השתתפות