בוטל: מרוץ סיני - קרית טבעון

17/12/2016

ביטול השתתפות ושינוי מקצה:

שינויים וביטולים יוגשו עד חמישה ימים לפני האירוע על גבי הטופס בקישור http://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx 

עמלת ביטול/שינוי: 25 ש"ח.