מרוץ איילה רמות מנשה 2018

26/05/2018

בקשות שינוי או ביטול יש למלא על גבי הטופס הבא: https://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx

עד 5 ימים לפני האירוע. לא ינתנו החזרים לאחר מועד זה.

עמלת שינוי או ביטול: 19 ש"ח.

לחצו על הקישור מטה לקריאת התקנון במלואו.


עלון האירוע
תקנון השתתפות