Carmel Challenge 2017

08/04/2017

אנא הדפיסו, מלאו, חתמו והביאו איתכם:
טופס למקצי הזוגות והמשפחתי 
טופס למקצי הבודדים התחרותיים 
חשוב! לא נאפשר השתתפות של קטינים מתחת לגיל 18 ללא חתימת ההורים.


תקנון השתתפות