ניווגזר - אירוע ניווט חוויתי

06/10/2017

שינויים וביטולים יוגשו עד שבוע טרם האירוע על גבי הטופס בלינק הזה. : http://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx
עמלת ביטול או שינוי: 19 ש"ח.

להורדת התקנון המלא אנא לחץ על הקישור מטה.


עלון האירוע
תקנון השתתפות