סובב איגודן 2018

05/04/2018שםתאורתאריך ושעהגילאיםלוח זמנים ומחירים
תחרותי לחברי איגודהמרחקים יקבעו בהתאם להוראות האיגוד05/04/2018 08:00 9
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
24/03/2018 23:00
100.00 ₪
מאוחרת
02/04/2018 23:00
120.00 ₪
עממיהחל מהשעה 12:45, למרחק של 4 ק"מ / 8 ק"מ05/04/2018 12:45 0
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
02/04/2018 23:00
30.00 ₪
קטקטים אפרוחים ילדים תחרותי 05/04/2018 07:00 0
-
14
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
05/04/2018 07:00
60.00 ₪