בוטל: מרוץ סיני - קרית טבעון

17/12/2016שםתאורתאריך ושעהגילאיםלוח זמנים ומחירים
5 ק"מ ריצה תחרותי 17/12/2016 08:00 14
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
15/12/2016 07:00
60.00 ₪
10 ק"מ ריצה תחרותי 17/12/2016 07:00 16
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
15/12/2016 07:00
60.00 ₪