היירוס אולטרה מרתון ירושלים

26/10/2017שםתאורתאריך ושעהגילאיםלוח זמנים ומחירים
HUM12Kזינוק מיד קנדי27/10/2017 08:00 16
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
Early Bird
30/04/2017 20:00
70.00 ₪
מוקדמת
30/07/2017 23:00
90.00 ₪
רגילה
14/09/2017 20:00
120.00 ₪
מאוחרת
08/10/2017 16:00
150.00 ₪
HUM21Kמקצה מוזנק מהסטף27/10/2017 07:00 16
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
Early Bird
30/04/2017 20:00
140.00 ₪
מוקדמת
30/07/2017 23:00
160.00 ₪
רגילה
14/09/2017 20:00
190.00 ₪
מאוחרת
08/10/2017 16:00
230.00 ₪
HUM50K 27/10/2017 03:00 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
Early Bird
30/04/2017 20:00
230.00 ₪
מוקדמת
30/07/2017 23:00
290.00 ₪
רגילה
14/09/2017 20:00
320.00 ₪
מאוחרת
08/10/2017 16:00
370.00 ₪
HUM80K 26/10/2017 20:00 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
Early Bird
30/04/2017 20:00
320.00 ₪
מוקדמת
30/07/2017 23:00
400.00 ₪
רגילה
14/09/2017 20:00
460.00 ₪
מאוחרת
08/10/2017 16:00
550.00 ₪