Carmel Challenge 2017

08/04/2017

מסלול המשפחות הקצר (5 ק״מ) מיועד לרוכבים ורוכבות ברמת מתחילים ולילדים רוכבים מגיל 6. כולל מעט עליות וירידות מתונות בדרכי כורכר ושדות.
מסלול המשפחות הארוך (10 ק״מ) מיועד לרוכבים ברמה בינונית ולילדים רוכבים מגיל 12, 
בעלי ניסיון קודם ברכיבת אופני הרים שאינה מישורית, על אופני הרים עם גלגלי שטח בקוטר 24״ ומעלה, הילוכים ובולם זעזועים בלבד. המסלול כולל עליות וירידות חזקות ביער עופר. 

ההרשמה לכל המסלולים התחרותיים הסתיימה - אין רישום במקום.
על נרשמי המקצים התחרותיים המקצועיים (לא מקצי הזוגות) שאינם חברי איגוד להעלות בדיקה ארגומטרית וביטוח תאונות אישיות עפ"י חוק הספורט. היכנסו לאזור האישי שלכם באמצעות מספר ההרשמה שקיבלתם, והעלו את המסמכים (ארגומטריה ב"אישור רפואי", ביטוח ב"הצהרת משתתף")


שםתאורתאריך ושעהגילאיםלוח זמנים ומחירים
מסלול משפחתי - 5 ק"מ - תושבי חוף הכרמלמסלול לילדים ומשפחות רוכבות. מותנה בהצגת תעודת תושב בעת איסוף הערכה. 08/04/2017 08:30 6
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
06/04/2017 12:00
40.00 ₪
במקום
08/04/2017 08:00
50.00 ₪
מסלול משפחתי - 10 ק"מ - תושבי חוף הכרמלמסלול לילדים ומשפחות רוכבות. מותנה בהצגת תעודת תושב בעת איסוף הערכה.08/04/2017 08:30 10
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
06/04/2017 12:00
40.00 ₪
במקום
08/04/2017 08:00
50.00 ₪
מסלול משפחתי - 5 ק"מ - הקהל הרחבמסלול לילדים ומשפחות רוכבות08/04/2017 08:30 6
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
06/04/2017 12:00
60.00 ₪
במקום
08/04/2017 08:00
60.00 ₪
מסלול משפחתי - 10 ק"מ - הקהל הרחבמסלול לילדים ומשפחות רוכבות08/04/2017 08:30 10
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
06/04/2017 12:00
60.00 ₪
במקום
08/04/2017 08:00
60.00 ₪
תחרותי זוגות (ספורטיבי) - 25 ק"מ תשלום והשתתפות בזוגות בלבד: נשים, גברים, מעורב. המחיר הוא לרוכב. 08/04/2017 07:50 13
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
150.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
180.00 ₪
תחרותי זוגות (ספורטיבי) - 52 ק"מ תשלום והשתתפות בזוגות בלבד: נשים, גברים, מעורב. המחיר הוא לרוכב. 08/04/2017 07:40 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
150.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
180.00 ₪
תחרותי ילדים/ות חברי איגוד - 9 ק"מלחברי איגוד בקטגוריית ילדים / ילדות 08/04/2017 08:10 13
-
14
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
80.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
100.00 ₪
חברות איגוד "רכבת - ניצחת" 9 ק"ממקצה נשים לרוכבות האיגוד08/04/2017 08:15 12
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
04/04/2017 23:59
50.00 ₪
חברות איגוד "רכבת - ניצחת" 25 ק"ממקצה נשים לרוכבות האיגוד08/04/2017 08:00 12
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
04/04/2017 23:59
50.00 ₪
תחרותי מקצועי חברי איגוד - בודדים - 25 ק"מ לחברי איגוד תחרותיים בלבד, קדטים/ות ורמה 3.08/04/2017 07:50 13
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
120.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
150.00 ₪
תחרותי מקצועי לקהל הרחב - בודדים - 25 ק"מלבעלי ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט + בדיקה ארגומטרית תקפה08/04/2017 07:50 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
150.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
180.00 ₪
תחרותי מקצועי חברי איגוד - בודדים - 52 ק"מלחברי איגוד תחרותיים בלבד, רמה 2.08/04/2017 07:40 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
120.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
150.00 ₪
תחרותי מקצועי לקהל הרחב - בודדים - 52 ק"מלבעלי ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט + בדיקה ארגומטרית תקפה08/04/2017 07:40 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
150.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
180.00 ₪
תחרותי מקצועי לחברי האיגוד - בודדים - 77 ק"מלחברי איגוד תחרותיים בלבד, רמה 1.08/04/2017 07:30 17
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
120.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
150.00 ₪
תחרותי מקצועי לקהל הרחב - בודדים - 77 ק"מלבעלי ביטוח תאונות אישיות לפי חוק הספורט + בדיקה ארגומטרית תקפה08/04/2017 07:30 17
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
29/03/2017 23:59
150.00 ₪
מאוחרת
04/04/2017 23:59
180.00 ₪