סובב איגודן 2017

14/04/2017
שםתאורתאריך ושעהגילאיםלוח זמנים ומחירים
עממיהחל מהשעה 12, למרחק של 4 ק"מ / 8 ק"מ14/04/2017 12:00 0
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
11/04/2017 23:00
30.00 ₪
תחרותי לקהל הרחבכולם מוזמנים14/04/2017 08:00 12
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
07/04/2017 23:00
120.00 ₪
מאוחרת
11/04/2017 23:00
140.00 ₪
תחרותי לחברי איגודהמרחקים יקבעו בהתאם להוראות האיגוד14/04/2017 08:00 9
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
07/04/2017 23:00
100.00 ₪
מאוחרת
11/04/2017 23:00
120.00 ₪