מרוץ איילה רמות מנשה 2018

26/05/2018

לוח זמנים:

שעת זינוק

מקצה

קטגוריה

הערות

7:30

מרתון מלא  66ק"מ (2 הקפות)
הגבלת זמן יציאה
להקפה שנייה: 2:30
שעות לאחר הזינוק

עילית גברים/נשים 19-29

חברי איגוד האופניים בלבד

גברים/נשים

19-29 / 30-39 / 
40-49 / 50+

רמה 1 ו-2, חברי איגוד האופניים, קהל רחב בהצגת אישור ארגומטריה וביטוח - תוצאות לפי קטגוריות גיל

ג'וניורס בנים

חברי איגוד האופניים


 

 

7:45

חצי מרתון 33 - ק"מ (הקפה אחת)

גברים/נשים

17-29 / 30-39 /

40-49 / 50-59 / 60+

רמה 2 ו-3, חברי איגוד האופניים, קהל רחב בהצגת אישור ארגומטריה וביטוח - תוצאות לפי קטגוריות גיל

קדטים/קדטיות

חברי איגוד האופניים

ג'וניורס בנות

חברי איגוד האופניים


 

 

7:55

חצי מרתון -  33ק"מ זינוק נשים - רכבת ניצחת!

נשים +15

חברות איגוד האופניים בלבד

8:00

עממי אתגרי – 33 ק"מ (הקפה אחת)

מגיל 15ומעלה

ללא מדידת זמנים

 

8:10

מקצה ילדים - 11 ק"מ

ילדים/ות 13-14

חברי איגוד האופניים בלבד

8:10

מקצה נערים ספורט -  11 ק"מ

נערים ספורט 15-16

חברי איגוד האופניים בלבד

8:11

רכבת ניצחת - 11 ק"מ

נשים +15

חברות איגוד האופניים בלבד

8:12

מקצה טנדם - 22 ק"מ

פתוח גברים/נשים +19

בהצגת אישור ארגומטריה וביטוח לפי חוק הספורט

8:20

מקצה אפרוחים וקטקטים - 9 ק"מ

קטקטים/יות 9-10
אפרוחים/יות 11-12

חברי איגוד האופניים בלבד

 

9:45

מקצה עממי משפחות - 9 ק"מ

מגיל  9ומעלה

ללא מדידת זמנים


הורידו מכאן קובץ מסלול בפורמט GPX >>

הורידו מכאן קובץ מסלול ילדים וטדנדם >>


תצ"א של אזור הכינוס ומפה של מסלול המרוץ התחרותי: