מרוץ איילה רמות מנשה 2018

26/05/2018

על כל הרוכבים במקצים התחרותיים שאינם חברי איגוד האופניים להציג אישור ביטוח ע"פ חוק הספורט וכן אישור בדיקה רפואית בתוקף ממכון לרפואת ספורט מאושר המעיד על כך שהם כשירים להשתתף בתחרויות ספורט על פי חוק הספורט. 
את המסמכים יש להעלות ל"האיזור האישי שלי" בזינוק (ניתן גם לפקס 03-7606705 או למייל homecheckin@znook.co.il).
ר
וכב שלא ישלח אישורים אלו לא יורשה לזנק למקצים התחרותיים ויועבר למקצה עממי אתגרי 33 ק"מ.

על רוכבים ששוכרים צ'יפ להפקיד בעת ההשכרה 100 ש"ח שיוחזרו בסיום הרכיבה. במידה של אובדן הצ'יפ, יחויבו בעלותו, 250 ש"ח.

על חברי איגוד האופניים להירשם למקצה בו הם רשומים לאיגוד.  

המקצה העממי פתוח לרוכבים שרוצים לקחת חלק בהפנינג, באווירת התחרות ולהתנסות ברכיבה בשבילים מסומנים.

אנו ממליצים לכל ספורטאי המשתתף באירועי ספורט בין אם הוא חובב או מקצוען, לבטח את עצמו בביטוח תאונות אישיות שנתי.שםתאורתאריך ושעהגילאיםלוח זמנים ומחירים
מקצה עממי/משפחות (9 ק"מ) - ללא מדידת זמניםגילאי 9+, ללא מדידת זמנים 26/05/2018 09:45 9
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
50.00 ₪
מאוחרת
23/05/2018 23:59
50.00 ₪
מקצה עממי-אתגרי (33 ק"מ), ללא מדידת זמניםגילאי 15+, הקפה אחת26/05/2018 08:00 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
120.00 ₪
מאוחרת
23/05/2018 23:59
150.00 ₪
מרתון מלא (66 ק"מ) תחרותי, לחברי איגוד האופנייםשתי הקפות26/05/2018 07:30 17
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
120.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
150.00 ₪
חצי מרתון (33 ק"מ) תחרותי, לחברי איגוד האופנייםהקפה אחת26/05/2018 07:45 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
120.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
150.00 ₪
חצי מרתון - 33 ק"מ נשים - רכבת ניצחת!נשים 15+, חברות איגוד האופניים בלבד 26/05/2018 07:55 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
50.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
80.00 ₪
רכבת ניצחת – 11 ק"מנשים גילאי 15+, חברות איגוד האופניים בלבד26/05/2018 08:11 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
50.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
80.00 ₪
חצי מרתון (33 ק"מ נשים רמה 3, חברות איגוד האופניים)נשים רמה 3, חברות איגוד האופניים בלבד26/05/2018 07:45 17
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
50.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
80.00 ₪
מקצה ילדים - 11 ק"מ, לחברי איגוד האופניים בלבד 26/05/2018 08:10 13
-
14
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
100.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
110.00 ₪
מקצה נערים ספורט 11 ק"מ, חברי איגוד האופניים בלבדלחברי איגוד האופניים בלבד26/05/2018 08:10 15
-
16
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
100.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
110.00 ₪
מקצה אפרוחים/קטקטים (9 ק"מ) - לחברי איגוד האופניים בלבדקטקטים/יות 9-10 אפרוחים/יות 11-126/05/2018 08:20 9
-
12
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
80.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
90.00 ₪
מקצה טנדם – 22 ק"מפתוח גברים/נשים 19+, בהצגת אישור ארגומטריה וביטוח לפי חוק הספורט26/05/2018 08:12 19
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
60.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
90.00 ₪
מרתון מלא (66 ק"מ) תחרותי, לקהל הרחבשתי הקפות26/05/2018 07:30 17
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
170.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
200.00 ₪
חצי מרתון (33 ק"מ) תחרותי, לקהל הרחב הקפה אחת26/05/2018 07:45 15
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
19/05/2018 23:59
170.00 ₪
מאוחרת
22/05/2018 23:59
200.00 ₪