Challenge 24 2019

07/03/2019

הרשמה צוותית
צ'אלנג' 24 מיועד לקהל יעד רחב ומגוון, החל מרצים ורצות ללא ניסיון רב ועד לרצי/ות אולטרה מיומנים, המעוניינים לאתגר עצמם עד סף היכולת. האירוע מתאים מאוד לקבוצות ריצה מגובשות המעוניינות באירוע ספורט חברתי ואתגרי, המאפשר שהות משותפת בזמן האירוע, סיוע הדדי והרגשת שייכות. מבנה האירוע מאפשר לרצים ורצות להתאים עבור עצמם את רמת הקושי, ע"י בחירה של גודל הקבוצה: שמינייה, רביעייה, זוג או בודד.


אז איך נרשמים כקבוצה?
- הנרשם הראשון נותן שם לקבוצה, מקליק "פתח קבוצה" ונרשם. דוגמא:


- המשתתפים האחרים בקבוצה מקליקים "הצטרף" ונרשמים אחריו. דוגמא:


מי אמר שריצה זה לבודדים ? (-: 
בהצלחה!

*המחירים למשתתףשםתאורתאריך ושעהגילאיםלוח זמנים ומחירים
שמיניותצוותים של 8 משתתפים07/03/2019 09:30 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
30/11/2018 23:59
250.00 ₪
רגילה
15/02/2019 23:59
280.00 ₪
מאוחרת
01/03/2019 23:59
330.00 ₪
רביעיותצוותים של 4 משתתפים07/03/2019 09:30 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
30/11/2018 23:59
290.00 ₪
רגילה
15/02/2019 23:59
330.00 ₪
מאוחרת
01/03/2019 23:59
380.00 ₪
זוגותצריך 2 לטנגו07/03/2019 09:30 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
30/11/2018 23:59
330.00 ₪
רגילה
15/02/2019 23:59
370.00 ₪
מאוחרת
01/03/2019 23:59
420.00 ₪
בודדים 24השתתפות סולו ל 24 שעות07/03/2019 09:30 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
30/11/2018 23:59
370.00 ₪
רגילה
15/02/2019 23:59
410.00 ₪
מאוחרת
01/03/2019 23:59
460.00 ₪
בודדים 12השתתפות סולו ל12 שעות07/03/2019 21:30 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
30/11/2018 23:59
340.00 ₪
רגילה
15/02/2019 23:59
380.00 ₪
מאוחרת
01/03/2019 23:59
430.00 ₪
בודדים 6השתתפות סולו ל-6 שעות08/03/2019 03:30 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
מוקדמת
30/11/2018 23:59
310.00 ₪
רגילה
15/02/2019 23:59
350.00 ₪
מאוחרת
01/03/2019 23:59
400.00 ₪
רץ-מלווהרישום למלווי רצים ומלווי קבוצות07/03/2019 09:30 18
-
120
הרשמהמסתיימת במחיר
רגילה
02/03/2019 23:59
150.00 ₪